เมนู

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน (PDF)

คู่มือการใช้งาน (Video)

คู่มือการใช้งาน elibrarycub บอกถึงวิธีการใช้งานและยืมคืน ebook

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเรา : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
โทรศัพท์ : 02-375-4480-6 ต่อ 148
e-mail : library_rbac148@hotmail.com
website : www.rbac.ac.th