เมนู

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน (PDF)

คู่มือการใช้งาน (Video)

คู่มือการใช้งาน elibrarycub บอกถึงวิธีการใช้งานและยืมคืน ebook

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเรา :
มหาวิทยาลัยพายัพ
เบอร์โทร : -
e-mail : lib@payap.ac.th
website : มหาวิทยาลัยพายัพ