เมนู

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน (PDF)

คู่มือการใช้งาน (Video)

คู่มือการใช้งาน elibrarycub บอกถึงวิธีการใช้งานและยืมคืน ebook

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
โทรศัพท์ : 02-9756999 ต่อ 555 , 02-9756977
e-mail : ptu.library@ptu.ac.th